Referencer

Broager VVS


NÅR KVALITET GØR EN FORSKEL

Email: vvs@broagervvs.dk

Tlf: 74 46 11 64

RENOVERING AF SØNDERBORG ROKLUB

Den nuværende Roklub i Sønderborg

Visualisering efter renovering

Sønderborg Roklub er i gang med en omfattene renovering. Ikke mindst, på energiområdet, hvor roklubben har været plaget af alt for store varmeregninger. Broager VVS har leveret en løsning, hvor man kombinerer solceller, solfangere og varmepumpe i et system, der skal sikre en fremtidig nul-løsning på energi området. Varmepumpen fra alpha-InnoTec er en af de mest efficiente på markedet og er blevet testet på Teknologisk Institut, der roser den for de gode testresultater. Varmepumpen er et såkaldt "jordvarme anlæg" hvor man normalt graver slanger ned i jorden, for at optage energi til varmedriften. I dette tilfælde, hvor bygningen ligger tæt på vandet, har vi dog valgt at konstruere et par kasetter, hvor slangerne er befæstiget og derefter smidt i havnen på det sted, hvor den nye bådebro bliver bygget. Slanger i vand er i stand til at optage 5 gange så meget energi, som slanger i jord. En lidt utraditionel løsning, som sikrer roklubben en optimal og miljøvenlig energidrift i fremtiden. Vi har lagt en lille video op, der viser monteringen af de nye "Søslanger" ved verdens ende.